กล่องเหล็กหน้ากล่องรูปลายไทยสำหรับใส่บุหรี่ทรงสี่เหลี่ยม

Object Identifier : 6107000131
Work Type : Object
Preferred Labels : กล่องเหล็กหน้ากล่องรูปลายไทยสำหรับใส่บุหรี่ทรงสี่เหลี่ยม
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : เหล็ก
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กล่องเหล็กหน้ากล่องรูปลายไทยสำหรับใส่บุหรี่ทรงสี่เหลี่ยมภายในกล่องมาสปริง หน้ากล่องมีสติ๊กเกอร์เขียนด้วยลายมือว่า 8 หีบบุหรี่คุณพระช่วงฯ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย