ถ้วยฟุตบอลของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

Object Identifier : 6107000151
Work Type : ถ้วยรางวัล
Preferred Labels : ถ้วยฟุตบอลของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2481
Description/Descriptive Note : ถ้วยฟุตบอลของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้ พ.ศ.2481 รายชื่อนักฟุตบอลล์ ทีมเตรียมวิทยาลัยฯ 2481 1 สุรินทร์ ภูรีสารศัพท์ 2 จิตตเสน บุนนาค 3 ตุ่ม ทับทิมทอง 4 กวง กันภัย 5 ธวัช โปราณานนท์ 6 แล ทิพยกลิน 7 ไสว บุณยปรัตยุษ 8 บุญอยู่ หาญสมุทร 9 บุญชัก ประดิษฐกุล 10 ใช้ ชัยฉ่ำ แผ่พืช เทพหัสดิน ณอยุธยา
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย