เข็มกลัด MAEJO

Object Identifier : 6107000156
Work Type :
Preferred Labels : เข็มกลัด MAEJO
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : เข็มกลัดรูปทรงดาว มีวงกลมสีทอง เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พระพิรุณทรงนาค)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย