กรมการเกษตรและการประมงรับรองว่า นายบุญศรี วังซ้ายได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์

Object Identifier : 6107000159
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : กรมการเกษตรและการประมงรับรองว่า นายบุญศรี วังซ้ายได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2484
Description/Descriptive Note : กรมการเกษตรและการประมงรับรองว่า นายบุญศรี วังซ้ายได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (ห้อง อ.วิภาตฯ เอกสารในกรอบรูปไม้ (จำนวน 1 รูป))
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย