ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

Object Identifier : 6107000165
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : ประกาศนียบัตรองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2527
Description/Descriptive Note : องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ วิภาต บุญศรี วังซ้าย ในฐานะริเริ่มนำกิจกรรม อ.ก.ท. เข้ามาก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย มอบให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2527 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (ห้อง อ.วิภาตฯ กรอบรูปประกาศนียบัตรขอบคุ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นเอกสารจดหมายเหตุ