รูปโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ

Object Identifier : 6107000174
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : รูปโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2479
Description/Descriptive Note : กรอบรูปใส่ข้อความรายละเอียด โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2479
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย