กองธรรมการจังหวัดเชียงใหม่

Object Identifier : 6107000184
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : กองธรรมการจังหวัดเชียงใหม่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2478
Description/Descriptive Note : กองธรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ห้อง อ.วิภาตฯ เอกสารในตู้ไม้ข้างเตียง(จำนวน 1แผ่น)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย