กรอบไม้ ใบประกาศ 2 ใบต่อกันข้อความในภาพ

Object Identifier : 6107000192
Work Type :
Preferred Labels : กรอบไม้ ใบประกาศ 2 ใบต่อกันข้อความในภาพ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กรอบไม้ ที่ห้องท่านวิภาตฯ แขวนอยู่บนหน้าต่าง ใบประกาศ 2 ใบต่อกันข้อความในภาพ มีความเลือนหาย ประกอบกับมีร่องรอยการเสียหายจากแมลงที่กัดกินในภาพ ไม่สามารถสแกนได้ จึงประสานให้นุชาถ่ายภาพเก็บไว้
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย