นักเรียนและครูมาอบรมการอบบ่มใบยาสูบ

Object Identifier : 6107000401
Work Type : Photograph
Preferred Labels : นักเรียนและครูมาอบรมการอบบ่มใบยาสูบ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note : นักเรียนและครูมาอบรมการอบบ่มใบยาสูบ ผนังหน้าห้อง อ.วิภาตฯ รูปภาพตั้งโต๊ะกรอบรูปไม้ (จำนวน 1 รูป)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : นักเรียน, ครู