เรือนพักตองตึง

Object Identifier : 6107000404
Work Type : Photograph
Preferred Labels : เรือนพักตองตึง
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note : ภาพถ่ายเรือนพักแม่โจ้ พ.ศ. 2480
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย