ธง 119 ปี คุณพระช่วงฯ ร้อยดวงใจลูกแม่โจ้

Object Identifier : 6107000405.1
Work Type : ธง
Preferred Labels : ธง 119 ปี คุณพระช่วงฯ ร้อยดวงใจลูกแม่โจ้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2560
Description/Descriptive Note : ธง 119 ปี คุณพระช่วงฯ ร้อยดวงใจลูกแม่โจ้ 20 พฤษภาคม 2560 (ตู้โชว์ รูปภาพแขวนผนังกรอบรูปไม้ (จำนวน 1 รูป))
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย