นักเรียนแม่โจ้ รุ่นที่ 4 ไปแข่งฟุตบอลที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

Object Identifier : 6107000406
Work Type :
Preferred Labels : นักเรียนแม่โจ้ รุ่นที่ 4 ไปแข่งฟุตบอลที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note : นักเรียนแม่โจ้ รุ่นที่ 4 ไปแข่งฟุตบอลที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผนังหน้าห้อง อ.วิภาตฯ รูปภาพแขวนผนังกรอบรูปไม้ (จำนวน 1 รูป)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย