กรอบรูปงานปิดเทอมปลายปี พ.ศ. 2480

Object Identifier : 6107000418
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : กรอบรูปงานปิดเทอมปลายปี พ.ศ. 2480
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2480
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย