พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายช่วง โลจายะ เปนหลวงช่วงเกษตรศิลปการ

Object Identifier : 6107000427
Work Type : เอกสารจดหมายเหตุ
Preferred Labels : พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายช่วง โลจายะ เปนหลวงช่วงเกษตรศิลปการ
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กรอบรูป มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายช่วง โลจายะ เปนหลวงช่วงเกษตรศิลปการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงธรรมการถือศักดินา 801 ไร่ ทำราชการตามตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้ไป จงเว้นการควรเว้น หมั่นประพฤติการควรประพฤติสมควรแก่ตำแหน่งทุกประการ ตามอย่างธรรมเนียมข้าราชการทั้งปวง ขอให้มีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2470 เปนปีที่ 3 ในรัชกาลปัตยุบันนี้
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย