แว่นขยายพร้อมกล่อง

Object Identifier : 6107000428
Work Type :
Preferred Labels : แว่นขยายพร้อมกล่อง
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : แก้ว
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : แว่นขยายพร้อมกล่องสีน้ำเงิน
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : แว่นขยาย