ชุดภาพศาลาพระช่วงฯ ในศูนย์วิจัยพืชไร่ 11 รูป

Object Identifier : 6107000429
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ชุดภาพศาลาพระช่วงฯ ในศูนย์วิจัยพืชไร่ 11 รูป
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ภาพศาลาพระช่วงฯ ในศูนย์วิจัยพืชไร่11 รูป (สัดส่วนของอาคารอยู่ที่ อ.ธีรพงษ์ สว่างปัญญากุล)เขียนไว้ข้างล่างซอง
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นภาพถ่าย