ภาพในหลวง ร9 เสด็จเยือนแม่โจ้

Object Identifier : 6107000430
Work Type : ภาพถ่าย
Preferred Labels : ภาพในหลวง ร9 เสด็จเยือนแม่โจ้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2521
Description/Descriptive Note : ภาพในหลวง ร9 เสด็จเยือนแม่โจ้ อ.ทวี เวทะธรรม สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้-เชียงใหม่ มาเยี่ยม 4 มี.ค.21 จำนวน 17 รูป
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นภาพถ่าย