หมวกหม้อตาลสีขาว

Object Identifier : 6107000443
Work Type : หมวก
Preferred Labels : หมวกหม้อตาลสีขาว
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : หมวกข้าราชการสีขาว มีตราครุฑโลหะหน้าหมวก ทำจากผ้า ครุฑปักมือ ไม่มียี่ห้อ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : หมวก