ชุดครุยรับปริญญาแม่โจ้

Object Identifier : 6107000445
Work Type : เสื้อผ้า
Preferred Labels : ชุดครุยรับปริญญาแม่โจ้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : ผ้า
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note :
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : คอลเล็กชั่นเครื่องแต่งกาย