สติงไทด์ แม่โจ้ 75 ปี

Object Identifier : 6107000454
Work Type :
Preferred Labels : สติงไทด์ แม่โจ้ 75 ปี
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : MAEJO UNIVERSITY 1943-2009โลหะตรงกลางสีทองรูปนูนออกมาเป็นรูปตัวเลข 75 มีหัวใจสีเงินตรงกลางระหว่างตัวเลข จำนวน 2 ชิ้น
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย