กล่องไม้

Object Identifier : 6107000470
Work Type : Object
Preferred Labels : กล่องไม้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques : ไม้
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กล่องไม้สีน้ำตาล
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย