โล่ที่ระลึก การแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

Object Identifier : 6107000500
Work Type :
Preferred Labels : โล่ที่ระลึก การแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
Source Title :
Display Measurements : ขนาด กว้าง 15 ซม. สูง 19 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2549
Description/Descriptive Note : เป็นโล่ไม้สีดำ ขอบหยัก ด้านห้าเป็นแผ่นทองเหลืองขอบหยัก มีลายเส้นขอบสีแดง และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา มีขาตั้งไม้ด้านหลังติดกับตัวโล่ ด้านบนโล่เป็นยอดแหล่มด้านล่างมนแต่เป็นหยัก รายละเอียด โล่ที่ระลึก การแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 "ชงโคเกมส์" 14-16 มกราคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลยุรี ให้ประสพความสุข ความเจริญสืบไป
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย