ของที่ระลึกจาก Technology Service & Consultant

Object Identifier : 6107000507
Work Type :
Preferred Labels : ของที่ระลึกจาก Technology Service & Consultant
Source Title :
Display Measurements : : สัญลักษณ์ ขนาด หนา 1.5 ซม. กว้าง 8 ซม. สูงรวมฐาน 23.4 ซม. ตัวฐานเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม. สูง 1.5 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : อะคริลิกใส สี่เหลี่ยมด้านขนาน ด้านเหลี่ยมติดกับตัวฐานวงกลมอะคริลิกใส มีนาฬิกาติดตรงกลาง และมีสัญลักษณ์ของบริษัท TSC รายละเอียด Technology Service & Consultant www.telesal.co.th
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Library of Congress Subject Headings : ของที่ระลึก, โล่, ของที่ระลึก