ประเพณีต้อนรับน้องใหม่

Object Identifier : 6107000517
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : ประเพณีต้อนรับน้องใหม่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : หนังสือประเพณีต้อนรับน้องใหม่ โดย พิสิษฐ์ ศศิผลิน Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับ 0036 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์