100 ปี อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วงโลจายะ) บิดาเกษตรแม่โจ้

Object Identifier : 6107000520
Work Type :
Preferred Labels : 100 ปี อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วงโลจายะ) บิดาเกษตรแม่โจ้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : หนังสือ 100 ปี อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วงโลจายะ) บิดาเกษตรแม่โจ้
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Collections : สิ่งพิมพ์