อนุทิน มุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์

Object Identifier : 6107000522
Work Type : หนังสือ
Preferred Labels : อนุทิน มุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2008
Description/Descriptive Note : หนังสืออนุทิน มุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์ 27 กันยายน 2551 Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับ 0027 Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Collections : สิ่งพิมพ์
Library of Congress Subject Headings : หนังสือมุทิตาจิต , การเกษียณอายุราชการ