ตามรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านม้ง ดอยแม่สา

Object Identifier : 6107000523
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : ตามรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านม้ง ดอยแม่สา
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : หนังสือตามรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านม้ง ดอยแม่สา จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับ 0029 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์