มุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเกิง ป้องพาล

Object Identifier : 6107000525
Work Type :
Preferred Labels : มุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเกิง ป้องพาล
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2552
Description/Descriptive Note : หนังสือมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเกิง ป้องพาล Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับ 0034 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์
Library of Congress Subject Headings : ดำเกิง ป้องพาล