แม่โจ้เมื่อวันวาน ตำนานแม่โจ้ Maejo The Home of Cowboys

Object Identifier : 6107000528
Work Type :
Preferred Labels : แม่โจ้เมื่อวันวาน ตำนานแม่โจ้ Maejo The Home of Cowboys
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2550
Description/Descriptive Note : หนังสือแม่โจ้เมื่อวาน ตำนานแม่โจ้ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550 Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับ 0035 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์