วิถีแม่โจ้: ย่างก้าวต่อไปหลัง 70 ปี แนวคิดเพื่อการพัฒนาแม่โจ้

Object Identifier : 6107000529
Work Type : หนังสือ
Preferred Labels : วิถีแม่โจ้: ย่างก้าวต่อไปหลัง 70 ปี แนวคิดเพื่อการพัฒนาแม่โจ้
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : หนังสือ วิถีแม่โจ้: ย่างก้าวต่อไปหลัง 70 ปี แนวคิดเพื่อการพัฒนาแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิดารบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับ 0030 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์