หนังสืออนุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมา สิทธิชัย ท.ช.,ท.ม.

Object Identifier : 6107000532
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : หนังสืออนุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมา สิทธิชัย ท.ช.,ท.ม.
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2550
Description/Descriptive Note : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมา สิทธิชัย ท.ช.,ท.ม. Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับ 0028 Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๕๓ มอบให้ พ.ศ. ๒๕๖๐
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Collections : สิ่งพิมพ์
Library of Congress Subject Headings : หนังสืองานศพ, ปัฐมา สิทธิชัย, พิธีพระราชทานเพลิงศพ