โล่ขอบคุณการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2547

Object Identifier : 6107000543
Work Type :
Preferred Labels : โล่ขอบคุณการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2547
Source Title :
Display Measurements : ขนาด หนา 1.5 ซม. กว้าง 18 ซม. สูง 20 ซม.รวมฐาน ฐานกว้าง 5 ซม. ยาว 18 ซม. สูง 1.5 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2547
Description/Descriptive Note : โล่อะคริลิกใส แปดเหลี่ยมด้านไม่เท่า มีฐานอะคริลิกสี่เหลี่ยมใสติดกับตัวโล่ มีตราสัญลักษณ์เทศบาลนครเชียงใหม่ รายละเอียด ที่ระลึกเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอบคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2547 Chiang Mai Yee Peng Loy Krathong Festival 19-27 พฤศจิกายน 2547 ขอให้ประสบแต่ความสุข ควมเจริญ ถ้วนหน้ากัน ลงนามโดย นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย