ใบประกาศเกียรติคุณ ได้บริจาคทรัพย์สินอันมีมูลค่าสูง เพื่อสบทบทุนมูลนิธิ โดยเสร็จพระราชกุศล

Object Identifier : 6107000556
Work Type :
Preferred Labels : ใบประกาศเกียรติคุณ ได้บริจาคทรัพย์สินอันมีมูลค่าสูง เพื่อสบทบทุนมูลนิธิ โดยเสร็จพระราชกุศล
Source Title :
Display Measurements : ขนาด กว้าง 1 ซม ยาว 36 ซม. สูง 31 ซม.
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2547
Description/Descriptive Note : เป็นกรอบไม้ด้านในบุด้วยผ้าสีเขียว มีกรอบ 2 ชั้น บรรจุใบประกาศเกียรติคุณอยู่ตรงกลาง ด้านหลังมีขาตั้งไม้ติดกับตัวกรอบรูป รายละเอียด ประกาศเกียรติคุณบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้บริจาค ทรัพย์สินอันมีมูลค่าสูง เพื่อสบทบทุนมูลนิธินี้ โดยเสร็จพระราชกุศลในด้านส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคนิคการแพทย์, การพยาบาล และเคมี จัดหาอุกปกรณ์ในด้านดังกล่าวให้แก่สถาบันที่เกี่ยวข้อง และจัดหาอวัยวะเทียมให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้ เนื่องในโอกาสนี้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนความเอื้อเฟื้อของท่านและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดประทานความสุขเกษมสำราญแด่ท่านขั่วกาลนาน เทอญ ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ลงนามโดยองค์ประธานกรรมการ
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย