เหรียญมูลนิธิกล้วยไม้ไทย

Object Identifier : 6107000569
Work Type :
Preferred Labels : เหรียญมูลนิธิกล้วยไม้ไทย
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2561
Description/Descriptive Note : เหรียญเซรามิค ข้อความว่า มูลนิธิกล้วยไม้ไทย The Foundation of Native Thai Orchids "ปั่น เพลินใจ ปล่อยกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์" วันที่ 28 มกราคม 2561
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย