สูจิบัตร พิธีอัญเชิญเจ้าแม่"แม่โจ้" สถิต ณ ศาลหลังใหม่

Object Identifier : 6107000703
Work Type : หนังสือ
Preferred Labels : สูจิบัตร พิธีอัญเชิญเจ้าแม่"แม่โจ้" สถิต ณ ศาลหลังใหม่
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2008
Description/Descriptive Note : สูจิบัตร พิธีอัญเชิญเจ้าแม่"แม่โจ้" สถิต ณ ศาลหลังใหม่ Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับที่ 0038 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Collections : สิ่งพิมพ์
Library of Congress Subject Headings : เจ้าแม่แม่โจ้