อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล ม.ว.ม.,ป.ช.

Object Identifier : 6107000704
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล ม.ว.ม.,ป.ช.
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2556
Description/Descriptive Note : หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล ม.ว.ม.,ป.ช. Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับ 0032 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์