กสิกร ปีที่ 13

Object Identifier : 6107000707
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 13
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2483
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 13 (ปีที่ 13 เล่มที่ 1 เมษายน 2483 // เล่มที่ 2 มิถุนายน 2483 // เล่มที่ 3 สิงหาคม 2483 // เล่มที่ 4 ตุลาคม 2483 // เล่มที่ 5-6 ธันวาคม 2483)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์