กสิกร ปีที่ 5

Object Identifier : 6107000708
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 5
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2475
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 5 (ปีที่ 5 เล่มที่ 1 ธันวาคม 2474 // เล่มที่ 2 กุมภาพันธ์ 2474 // เล่มที่ 3 เมษายน 2475 // เล่มที่ 4 มิถุนายน 2475 // เล่มที่ 5 สิงหาคม 2475 // เล่มที่ 6 ตุลาคม 2475)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์