กสิกร ปีที่ 7

Object Identifier : 6107000709
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 7
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2476
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 7 (ปีที่ 7 เล่มที่ 1 ธันวาคม 2476 // เล่มที่ 2 กุมภาพันธ์ 2476 // เล่มที่ 3 เมษายน 2477 // เล่มที่ 4 มิถุนายน 2477 // เล่มที่ 5 สิงหาคม 2477 // เล่มที่ 6 ตุลาคม 2477)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์