กสิกร ปีที่ 2

Object Identifier : 6107000710
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 2
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2471
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 2 (เล่ม7 ปีที่2 ตุลาคม พ.ศ.247 // เล่ม8 ปีที่2 พฤศจิกายน พ.ศ.2471 // เล่ม9 ปีที่2 ธันวาคม พ.ศ.2471 // เล่ม10 ปีที่2 มกราคม พ.ศ.2471 // เล่ม11 ปีที่2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2471 // เล่ม12 ปีที่2 มีนาคม พ.ศ.2471)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์