กสิกร ปีที่ 4

Object Identifier : 6107000714
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 4
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2473
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 4 (ปีที่ 4 เล่มที่ 1 พฤษภาคม 2473 // เล่มที่ 2 กรกฎาคม 2473 // เล่มที่ 3 กันยายน 2473 // เล่มที่ 4 พฤศจิกายน 2473 // เล่มที่ 5 มกราคม 2473 // เล่มที่ 6 มีนาคม 2473)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์