โปสการ์ดสู่อ้อมอกแม่โจ้ อินทนิลช่อที่เจ็ดสิบหก

Object Identifier : 6107000715
Work Type : โปสการ์ด
Preferred Labels : โปสการ์ดสู่อ้อมอกแม่โจ้ อินทนิลช่อที่เจ็ดสิบหก
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : โปสการ์ดสู่อ้อมอกแม่โจ้ อินทนิลช่อที่เจ็ดสิบหก ภาพบนโปสการ์ดเป็นรูปปั้นพระช่วงฯ และภาพนักศึกษาทำกิจกรรม Location ชั้น 2 ห้องพักของ ลำดับ 0042 Collection สิ่งพิมพ์ Donor คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 มอบให้ พ.ศ. 2560
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์