โล่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26 กุมภาพันธ์ 2530

Object Identifier : 6107000728
Work Type : ของที่ระลึก
Preferred Labels : โล่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 26 กุมภาพันธ์ 2530
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 14 cm ยาว 21 cm หนา 1.5 cm
Display Material/Techniques : โลหะ
Display Creation Date : 2530
Description/Descriptive Note : คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบพระคุณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่ได้ต้อนรับเข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน "การบริหารงานในสำนักอธิการบดี" 26 กุมภาพันธ์ 2530
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย