โล่ Thailand - United States Educational Foundation

Object Identifier : 6107000731
Work Type : ของที่ระลึก
Preferred Labels : โล่ Thailand - United States Educational Foundation
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 11 cm ยาว 22 cm หนา 1cm
Display Material/Techniques : ไม้ และแผ่นโลหะ
Display Creation Date : 1988
Description/Descriptive Note : Thailand - United States Educational Foundation With The Co-operation of Srinakharinwirot university and The University of Tennessee EXPRESS SINCERE APPRECIATION FOR SPECIAL ASSISTANCE AND SUPPORT FOR THE ACADEMIC SEMINAR ON REGIONAL DIVERSITY IN DEVELOPMENT AND CULTURE THAILAND IN TRANSTION JUNE 17-JULY 28,1988
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, The University of Tennessee