โล่ สำนักงานอัยการเขต 5

Object Identifier : 6107000739
Work Type :
Preferred Labels : โล่ สำนักงานอัยการเขต 5
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 17 cm ยาว 14.5 หนา 1 cm
Display Material/Techniques : ไม้และโลหะ
Display Creation Date : 14 พ.ค.30
Description/Descriptive Note : โล่ สำนักงานอัยการเขต 5 ขอขอบคุณ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่ได้จัดทำและมอบป้ายอาคารที่ทำการอัยการประจำศาสคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามโดยนายทองยอด กลิ่นทอง อัยการพิเศษประจำเขต 5 14 พ.ค.30
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ
Library of Congress Subject Headings : ทองยอด กลิ่นทอง