โล่ ACHIEVE GRANDIOSE PLAN

Object Identifier : 6107000741
Work Type :
Preferred Labels : โล่ ACHIEVE GRANDIOSE PLAN
Source Title :
Display Measurements : กว้าง 16 ยาว 20 หนา 1 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : โล่ตั้งโต๊ะ โลหะสีทองเป็นรูปเหยี่ยว มีตัวอักษรจีนด้านขวาล่าง ด้านบน ภาษาอังกฤษ ACHIEVE GRANDIOSE PLAN
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ