ของที่ระลึก Visayas state University

Object Identifier : 6107000752
Work Type :
Preferred Labels : ของที่ระลึก Visayas state University
Source Title :
Display Measurements : เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : ที่ทับกระดาษวัสดุเป็นอะคริลิกใสทรงกลมสีเขียวมีข้อความว่า Visayas state University work truth relevance knowledge 1924
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : วัตถุ