กรอบรูป หอนาฬิกา Bryan Hall Washington State University

Object Identifier : 6107000755
Work Type :
Preferred Labels : กรอบรูป หอนาฬิกา Bryan Hall Washington State University
Source Title :
Display Measurements : 36*28.5*2 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date :
Description/Descriptive Note : กรอบรูป หอนาฬิกา Bryan Hall Washington State University
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย