โล่การฝึกปฎิบัติงาน หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.)รุ่น 2

Object Identifier : 6107000756
Work Type :
Preferred Labels : โล่การฝึกปฎิบัติงาน หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.)รุ่น 2
Source Title :
Display Measurements : 18*13*1.5 cm
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2550
Description/Descriptive Note : ที่ระลึกในการฝึกปฎิบัติงาน หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.)รุ่น 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พุทธศักราช 2550
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย