กสิกร ปีที่ 11

Object Identifier : 6107000760
Work Type : สิ่งพิมพ์
Preferred Labels : กสิกร ปีที่ 11
Source Title :
Display Measurements :
Display Material/Techniques :
Display Creation Date : 2481
Description/Descriptive Note : วารสารกสิกร ปีที่ 11 (ปีที่ 11 เล่มที่ 1 เมษายน 2481 // เล่มที่ 2 มิถุนายน 2481 // เล่มที่ 3 สิงหาคม 2481 // เล่มที่ 4 ตุลาคม 2481 // เล่มที่ 5 ธันวาคม 2481 // เล่มที่ 6 กุมภาพันธ์ 2481)
Related Entities : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Places : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
Related Collections : สิ่งพิมพ์